Övre Norrlands Distrikt – Tjänstehund

Kvartalsbrev Kv4

From nu är tanken att vi som arbetar med utvecklingen av tjänstehundar mot Försvarsmakten i övre norrlands distrikt ska verka för en bättre öppenhet och spridning av information genom regelbundna kvartalsbrev. Dessa går ut enligt sändlistan lägst ner.

 

  • Allmän information och genomförd verksamhet

 

Biathlon K9

Lördag 12 september genomfördes tävlingen som en ”prova på”. Drygt 30 ekipage kom till start. Dagen bjöd på härligt höstväder och positiva tävlande och funktionärer. Det var roligt att se uppslutningen som blev och att olika hundraser träffades och genomförde tävlingen med olika förutsättningar. Veckorna efter tävlingen var intresset högt och känslan var att det lätt skulle kunna bli 100 ekipage som skulle kunna komma till start om vi kört ytterligare en tävling i nära anslutning. Utvärderingen och rapport från tävlingen med tillhörande fotografier är på gång att sammanställas och kommer läggas ut. Fram till dess kika gärna in på Facebook, ”Biathlon i norr 2015”, där fotografier och inlägg finns kvar att ta del av.

Tanken är att tävlingen kommer åter igen under 2016 och då med de förändringar som utvärderingen visade på. Ut och träna!

Under senhösten hakade även BHK Malmen på med en motsvarande tävling. Även här finns bilder på Facebook via gruppen ”Bilder från K9 Biathlon på BHK Malmen”.

 

KU dressyr och KU administration

KU Dressyr genomfördes på F 21 i LULEÅ under ledning av Anders Burstedt. Syftet med utbildningen är att gå igenom den genomförande plan som gäller för att ta patrullhundkursen i mål.

KU administration genomfördes på ARLANDA.

Just nu har distriktet 8 individer som är behörig att hålla kurs framöver. Under 2016 ska denna utbildning ändra namn till ”Kurschefsutbildning”. De delar som framtida kurschefer ska ha koll på är bl.a. att hantera antagningsregler såsom urval, utbildningsavtal, säkerhetssamtal, registerkontroll samt säkerhetsbedömning av utbildningen och slutligen budget och administration.

 

Ungdomskurs

Under 2015 tilldelades inte ÖND något uppdrag eller ekonomi från SBK centralt för genomförande av ungdomskurs. Vi tar nya tag under 2016 med preliminärt 1-2st ”prova på helger” i norr och syd samt att det i dagsläget ser ut som att distriktet kommer få i uppdrag att genomföra en centralt tilldelad kurs mot ungdomar.

 

Samordningskonferens – Luleå

Helgen 7-8/11 genomfördes distriktets uppskattade konferens med representanter från alla lokalklubbar. Då distriktet inte fick några centralt tilldelade medel likt tidigare så stannade deltagandet vid 7st individer. Helgen som sådan var dock positiv med stor framåtanda och intresse att driva verksamheten framåt. Representanter på plats från lokalklubbarna Skellefteå, Boden, Kalix och Älvsbyn.

Vi delade in tiden i tre olika fokusområden:

1) 2015 centralt och i ÖND, ”Mål 2016 från Utskott till lokalklubb”, kalender 2016, ny hemsida.

2) Hur få igång TjH i distriktet och på lokalklubb, ökat engagemang, samverkan och samordning inom distrikt och mellan klubbar

3) FM Eko påverkan på Friv, FM Info, Bataljonerna, Nyheter såsom tankar kring kravspec, funktionskontroll ny, framdrivning av HFÖ och dennes karriär i förbandet.

Övriga punkter som lyftes var:

Vi delade in tiden i tre olika fokusområden från ovan behov:

1) 2015 centralt och i ÖND, Mål 2016 från Utskott till lokalklubb, kalender 2016, Hemsida

2) Hur få igång TjH i distriktet och på lokalklubb, ökat engagemang, samverkan och samordning inom distrikt och mellan klubbar

3) FM Eko påverkan på Friv, FM Info, Bataljonerna, Nyheter såsom tankar kring kravspec, FK, framdrivning av HFÖ och dennes karriär

 

På söndag var det 1h reservtid.

Den timmen jobbade vi med en initial backspegel för att sedan välja ut ett gemensamt mål de skulle jobba med på lokalklubb där vi gick igenom steg för att bryta ner mål och bygga handlingsplaner utifrån dessa.

Målet som de valde var:

”Sprida kunskap och öka intresset för patrullhund inom lokalklubb”

Delmålen blev:

1) Besöka nya utbildningar på klubben för att informera om verksamheten

2) Prova på patrullhund, främst till hundungdom

3) Träna på allmän plats på klubb och på stan

 

Sedan bröts dessa delmålen ned genom ”brainstorm” och ordnades i handlingsplaner.

 

Övriga notiser:

* ”Haparandamodellen” att Kalixfrälsta åkte till Haparanda för att sprida budskap om tjänstehund är en variant vi kan använda oss av för att få igång lokalklubbar. Skulle vi ha som mål att ”attackera” två klubbar per år så har vi en start i alla fall.

* Bruksprov bevakning i ÖND 2016 är LKL-HKL i Luleå 18 juni samt LKL-EKL 1 oktober i Sk-å

– Boden aviserar Bruksprov bevakning 2017. Bruksprov för 2017 måste vara inlämnade senast mars 2016.

* Piteå verkar ska köra en utbildning ”Bruksprov Bevakning” på Piteålägret i maj. Kan bli en ingångsväg till ökad prov och tävling och är det inte så många gröna hfö så kanske det kan vara läge att besöka och informera om ytterligare möjligheter.

* K9 Biathlon önskar vi en distriktstävling hösten och möjlighet för lokalklubbar att köra ”prova på” under våren.

* Telefonmöten mellan distrikt och lokalklubbar rörande TjH föreslogs i mars och i oktober.

* Konferensen i ÖND verkar hamna kring v.45 årligen. Distriktsfullmäktige första helgen i mars enligt rutin. 2016 i LYCKSELE 12-13 mars.

* Bygga kontakter genom att tillsätta tjänstehundsansvariga på klubbarna. Förslag kom fram att de hfö som kommer från en klubb som inte har ges den uppgiften om än för att bara kunna sprida information från centrala håll och distrikt. Redan till certprov så kan vi bädda för detta genom att ha en plan för att tillsätta dessa i samråd med aktuell lokalklubb.

* UMEÅ/NORDMALING föreslås ta DM 2016 oavsett om det blir ett FMM, SM eller inte. Sk-å och Luleå är annars beredda att ta det. Peder kontaktar klubbarna för beslut.

* Bruksdomare. Vad händer efter 2017 med bruksdomare bevakning NÄR (?) det blir så att kontrollanter från 2017 utbildas via FM? ÖND har 3st blåa domare just nu. Skulle behöva få iväg minst två till.

* Detsamma gäller provledare bruksprov bevakning, hur få vi fram fler?.

* Handbok hundtjänst

Just nu arbetas det på HvSS med att ta fram en handbok som kommer att ersätta Reglemente Hundtjänst Hemvärn (HvR hund 1997), vi väntar med spänning på när den kommer ut.

 

Pågående kursverksamhet patrullhund

Skellefteå-kursen gick i mål i slutet av oktober med 5 godkända ekipage. Just nu pågår en kurs i Luleås regi med certifieringsprov kring maj/juni.

Tidigt 2016 kommer kurs startas i Skellefteå.

Förutom kursen i Skellefteå kommer preliminärt ytterligare en kurs genomföras i Västerbottens inland med start efter sommaren. Vi verkar även för att starta en kurs i norr om det blir så att medel tilldelas för att göra detta till en verklighet.

 

Kommande verksamhet Kv1 2016

 

KU Vinter

Under v.607 kommer utbildningen genomföras i distriktet. Utbildningen har riksintag och kursansvarig är Peder Nimrodsson. Utbildningen riktar sig till FRIV instruktör, hundbefäl och om det finns plats för hundförare och övriga befattningar inom HV syftande till att kunna verka som instruktör på eget eller annat förband rörande hundtjänst i vintermiljö.

Anmälan till kursen kommer ut på SBK´s hemsida.

 

Hfö HV

Under v.614 kommer hundförare Hemvärn genomföras på TÅME. Kursen är en utbildning och ett krav som den nya hundföraren ska gå efter certifiering syftande till att lära sig ekipagets roll i gruppen när man löser uppgifter med hunden. Anmälan till kursen kommer ut på SBK´s hemsida. Har du certifierat din hund och inte gått kursen än så ta med dig detta datum i din kalender.

 

Kalender

 

Januari
Vecka Datum Aktivitet Kontaktperson
V604 30-31 Inträdesprov Patrullhundkurs SKELLEFTEÅ Jenny Westin
Februari
Vecka Datum Aktivitet Kontaktperson
V606 13-14 Centrala ”Utbildningsdagar” ARLANDA Carola Nordlund
V607 20-21 KU Vinter Peder Nimrodsson
Mars
Vecka Datum Aktivitet Kontaktperson
V610 12-13 Distriktsfullmäktige LYCKSELE Carola Nordlund
Telefonmöte mellan distriktets tjänstehundsgrupp och   lokalklubbarnas tjänstehundteam (preliminärt)